Opstellingen

Alles in ons leven is een opstelling

heeft een relatie met elkaar

en verhoudt zich op meerdere manieren

met wat zich in zijn omgeving

of zelfs ver daarbuiten bevindt.

Dat is de natuur der dingen

die functioneert als een ecosysteem

waarvan wij deel uitmaken

strevend naar groei en verbinding

en wakend over evenwicht en ordening

zoals bekend uit de systemische wetten.

De energie die levensprocessen bestuurt

in ons ecosysteem

is de energie van Liefde.

Alles wat niet resoneert met deze energie

zoals angst, frustratie, geweld,

uitbuiting, manipulatie, …

verlaagt de hoeveelheid levensenergie

die door ons heen stroomt

en daardoor ook onze levenskracht.

Doordat wij mensen 

als enige wezens in de natuur

een vrije wil hebben

en ook een ego

werken wij ons soms in

 in een situatie

waarvan we voelen dat ze niet klopt

en zonder te begrijpen waarom

ze strijdig is met de natuurwetten.

Opstellingen kunnen een begin maken

en beweging brengen 

in het herstellen van balans en ordening

van een verstoord relatiesysteem

waardoor de energie van Liefde

opnieuw ongehinderd kan stromen.

Ik Ben Liefde, Ik Ben het Antwoord.

Vragen

Opstellingen worden op verschillende plaatsen georganiseerd. 

Je kan ze volgen in groep. Schrijf je in op één van de verschillende initiatieven op https://www.b-love.be/events

Een persoonlijk consult biedt ook de mogelijkheid voor een opstelling.

Overleg hiervoor best telefonisch met Titine. Zend haar een bericht.

Dat hangt af van de vraagstelling.

Uit ervaring weten we dat een opstelling tussen 15 min en 90 minuten tijd vraagt. Meestal neemt een opstelling 1 uur of minder.

In principe kan elke vraag opgesteld worden.

Indien je eraan twijfelt of jouw vraag opgesteld kan worden, zend dan even een bericht.

Enkele voorbeelden:
• Ik spreek al jaren niet meer tegen mijn zus. Hoe kan ik daar verandering in brengen?
• Ik heb nog steeds nachtmerries van mijn auto accident van 10 jaar geleden. 
• Mijn zoon van 11 is ongeïnteresseerd en wil niet meer naar school.
• Ik ben nog steeds boos op mijn vader, maar weet niet waarom. Ik voel weerstand als ik in zijn buurt kom of aan hem denk.
• Wij dienen een keuze te maken voor een nieuwe woonplek, maar kunnen niet kiezen.
• In ons bedrijf wordt geen enkel project tijdig afgewerkt. Wat ligt er aan de basis hiervan? 

Familie Opstellingen is een onderdeel van Systemische Opstellingen.

Bert Hellinger is de grondlegger van Opstellingen.

Opstelling gaan over de dynamiek van levende systemen. Zo zijn er ook bedrijfsopstellingen, Schoolopstellingen, … en ook Familie Opstellingen. Systemische opstellingen is de verzamelnaam van al deze opstellingen.

lita works