Opstellingen

Alles in ons leven is een opstelling

heeft een relatie met elkaar

en verhoudt zich op meerdere manieren

met wat zich in zijn omgeving

of zelfs ver daarbuiten bevindt.

Dat is de natuur der dingen

die functioneert als een ecosysteem

waarvan wij deel uitmaken

strevend naar groei en verbinding

en wakend over evenwicht en ordening

zoals bekend uit de systemische wetten.

De energie die levensprocessen bestuurt

in ons ecosysteem

is de energie van Liefde.

Alles wat niet resoneert met deze energie

zoals angst, frustratie, geweld,

uitbuiting, manipulatie, …

verlaagt de hoeveelheid levensenergie

die door ons heen stroomt

en daardoor ook onze levenskracht.

Doordat wij mensen 

als enige wezens in de natuur

een vrije wil hebben

en ook een ego

werken wij ons soms in

 in een situatie

waarvan we voelen dat ze niet klopt

en zonder te begrijpen waarom

ze strijdig is met de natuurwetten.

Opstellingen kunnen een begin maken

en beweging brengen 

in het herstellen van balans en ordening

van een verstoord relatiesysteem

waardoor de energie van Liefde

opnieuw ongehinderd kan stromen.

Ik Ben Liefde, Ik Ben het Antwoord.

Vragen

Opstellingen worden op verschillende plaatsen georganiseerd. 

Je kan ze volgen in groep. Schrijf je in op één van de verschillende initiatieven op https://www.b-love.be/events

Een persoonlijk consult biedt ook de mogelijkheid voor een opstelling.

Overleg hiervoor best telefonisch met Titine. Zend haar een bericht.

Dat hangt af van de vraagstelling.

Uit ervaring weten we dat een opstelling tussen 15 min en 90 minuten tijd vraagt. Meestal neemt een opstelling 1 uur of minder.

In principe kan elke vraag opgesteld worden.

Indien je eraan twijfelt of jouw vraag opgesteld kan worden, zend dan even een bericht.

Enkele voorbeelden:
• Ik spreek al jaren niet meer tegen mijn zus. Hoe kan ik daar verandering in brengen?
• Ik heb nog steeds nachtmerries van mijn auto accident van 10 jaar geleden. 
• Mijn zoon van 11 is ongeïnteresseerd en wil niet meer naar school.
• Ik ben nog steeds boos op mijn vader, maar weet niet waarom. Ik voel weerstand als ik in zijn buurt kom of aan hem denk.
• Wij dienen een keuze te maken voor een nieuwe woonplek, maar kunnen niet kiezen.
• In ons bedrijf wordt geen enkel project tijdig afgewerkt. Wat ligt er aan de basis hiervan? 

Meer info over Opstellingen

Je bent veel meer verbonden met je familiesysteem dan waar je je bewust van bent. In elk familiesysteem zitten onzichtbare wetmatigheden. Herken je ze, dan kun je ze voor je laten werken met als gevolg meer grip op je leven en innerlijke rust.


De patronen die zich in het familiesysteem voordoen, herhalen zich namelijk in je dagelijkse leven. Je familiesysteem kan je niet ontvluchten. Zelfs een ticket naar de andere kant van de wereld helpt niet. Ook daar blijven die dynamieken zich herhalen. Op je plek gaan staan binnen je familiesysteem kan veel goeds in gang zetten. Wat daarbij hoort is
aankijken wat van jou is, dat geeft je kracht en waardigheid. En sowieso geldt in ieder familiesysteem: wat jij niet draagt, wordt doorgegeven en gedragen door iemand anders uit het familiesysteem.


Door onze eigen onbewuste en niet-meer-functionele dynamieken en patronen aan te kijken en in liefde een eigen plek te geven, komt er weer beweging in je eigen systeem. Er komt ruimte in jezelf, vrede in je hart en wat in de kiem in jou aanwezig is kan tot volle bloei komen. Samen bouwen we aan een wereld waar ruimte en vrede is voor iedereen.

Jazeker, Familie-opstellingen zijn een onderdeel van Systemische Opstellingen.

Bert Hellinger is de grondlegger van Opstellingen.

Opstelling gaan over de dynamiek van levende systemen. Zo zijn er ook bedrijfsopstellingen, Schoolopstellingen, … en ook Familie Opstellingen. Systemische opstellingen is de verzamelnaam van al deze opstellingen.

In de wereld die wij kennen is alles met alles verbonden op een onzichtbare wijze, en heeft op één of andere manier invloed op elkaar.

Zo kunnen bijvoorbeeld in bedrijfsopstellingen onderwerpen worden opgesteld:

  • die te maken hebben de mensen die daar werken of gewerkt hebben
  • met het testen van nieuwe producten, en hoe klanten daarop zullen reageren
  • met de coherentie m.b.t. de missie en visie van het bedrijf 
  • enz.

In feite kan je de vraagstelling zo gek niet bedenken of je kan er een opstelling over doen.

Indien je eraan twijfelt of jouw vraag opgesteld kan worden, zend dan even een bericht.

Familie-opstellingen zijn een krachtig hulpmiddel om te onderzoeken hoe onze ervaringen uit het verleden en onze relaties met o.a. onze gezinsleden onze overtuigingen en gedragingen vormen. Overtuigingen en traumatische ervaringen zijn erg bepalend voor ons gedrag. 

Doordat patronen ontstaan die het resultaat zijn van onbewust gedrag kunnen we in situaties terecht komen van verstoorde relaties en lichamelijke, fysieke en psychische klachten.
Deze patronen kunnen hun oorsprong vinden in gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in een voorouderlijke lijn en zich generatie na generatie verder zetten, tot ze getransformeerd worden.

Familieopstellingen zijn een krachtig hulpmiddel om te onderzoeken hoe onze ervaringen uit het verleden en onze relaties met o.a. onze gezinsleden onze overtuigingen en gedragingen vormen. Overtuigingen en traumatische ervaringen zijn erg bepalend voor ons gedrag. Doordat patronen ontstaan die het resultaat zijn van onbewust gedrag kunnen we in situaties terecht komen van verstoorde relaties en lichamelijke, fysieke en psychische klachten.
Deze patronen kunnen hun oorsprong vinden in gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in een voorouderlijke lijn en zich generatie na generatie verder zetten, tot ze getransformeerd worden.

 

Waarom zou ik kiezen voor een Familie-opstelling?

Vanuit het inzicht dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons gedrag kan de behoefte ontstaan om op zoek te gaan naar oplossingen als antwoord op de vraag: wat ligt hier aan de basis? Familie-opstellingen zijn een geschikte manier om aan het licht te brengen wat er speelt in de vraagstelling die je hebt.

In een familie-opstelling kan de vraag die je hebt worden opgesteld in de ruimte van een lokaal of een zaaltje.
De aanwezige mensen (representanten genoemd) staan ter beschikking om fysiek een plaats in de ruimte in te nemen en zo een aspect van het systeem van de vraagsteller te representeren.

De begeleider van de opstelling kijkt, voelt en neemt waar wat zich in het systeem toont als dynamiek. Hij volgt de bewegingen van wat wil gezien, getoond en gezegd worden door de opgestelde elementen van het systeem van de vraagsteller. Hij intervenieert op basis van de systemische wetten, geïnformeerd door wat zich afspeelt in de zichtbare zowel als in de onzichtbare lagen.

Indien je eraan twijfelt of jouw vraag opgesteld kan worden, zend dan even een bericht.

Familie-opstellingen worden niet begeleid volgens een bepaalde procedure en zijn noch psychologisch noch mentaal gestuurd. Ze werken met een diepere laag.

Het is bijzonder moeilijk om uit te leggen hoe een Familie-opstelling werkt.
Iedere uitleg is beperkt en men kan niet via mentale weg overbrengen wat zich op een diepere laag afspeelt in een opstelling. Je kan het vergelijken met uitleggen hoe verliefdheid voelt aan iemand die dit zelf nooit ervaren heeft. De beste manier is: kom het ervaren, met een open blik, en neem deel aan een boeiende en verrijkende namiddag Familie-opstellingen. Misschien word je geraakt of geïnspireerd en ontdek je dat er thema’s in jouw leven zijn waar je wil aan werken. Kom het ervaren door deel te nemen. De ervaring is het geschenk en de transformatie.

Ik heb een vraag: als vrager van een opstelling bespreek je jouw vraag met Titine, die het verdere verloop van de opstelling van jouw vraag begeleidt.

Ik neem deel als representant: dan ben je deelgenoot van het proces, de heling en de inzichten die een opstelling genereert. Als representant ben je dienstbaar aan het veld van de vrager van een opstelling door een  deelaspect van de gestelde vraag te representeren op een plek in de ruimte van de zaal. Iedereen is in staat om deze rol te vervullen.

lita works