Love is the new currency

Love is the new currency

Wat een vreemde uitspraak
voor een wereld
die in totale chaos verkeert.
Een onprettige vaststelling
die bij vele mensen
een diepe angst heeft ingeprent
waardoor er een onvruchtbaar landschap gecreëerd is
waar hoop moeilijk kan gedijen.
hoe moet het verder?

Mag ik een directe vraag stellen?
Hoe denk jij het verder aan boord te leggen?

De tijd is rijp
na duizenden jaren van onderdrukking
om onder ogen te zien
dat je zélf in staat bent
om te bepalen
hoe jouw leefwereld er uit zal gaan zien
overeenkomstig de natuurlijke universele wetten
die nog steeds gelden op aarde en ver daarbuiten.

Herinner je wat het betekent
om een soeverein mens te zijn
verantwoordelijkheid te nemen
voor de omstandigheden
waarin je nu leeft
voor de keuzes die je maakt
voor de situaties
die je hebt aangetrokken
voor de mensen
die in jouw leven zijn
voor het oplossen
van de pijn en trauma’s
die je nog meedraagt
voor de stress
die jou neerhaalt
en waarmee je anderen besmet.

Herinner je
dat wat mensen verbindt
in wat ze gemeenschappelijk hebben
ongeacht hun ras, kleur, godsdienst of overtuiging
de cement is van de stenen
op het pad naar eenheid.

Herinner je wat het betekent
elkaar te bekrachtigen
en zelf erkend te worden voor wie jij bent.

Herinner je
wat het betekent
om je creatieve vermogens aan te spreken,
die iedereen bezit
om een wereld te creëren
samen met gelijkgestemden
die je recht in de ogen kan kijken
en waartegen je kan zeggen:
ik zie jou, ik hou van jou.

Herinner je
dat je zélf liefde bent
altijd bent geweest en altijd zal zijn
zoals alles in het universum.

Herinner je
hoe we elkaar kunnen knuffelen
en de warmte voelen
van een open hart
er onvoorwaardelijk voor elkaar te zijn
in verbinding, in liefde
en liefde te zijn, met heel ons wezen.

Herinner je
dat liefde geven
en liefde laten stromen
een inside job is.

herinner je
hoe de uitwisseling tussen mensen
van nature
gebaseerd is op échte waarden.

Herinner je
dat je zélf het antwoord bent
door de grootsheid
van jouw uniek pad
te ontdekken en te leven
door jouw unieke giften en talenten
ten dienste te stellen
van de medemens,
van dier, plant en planeet.

Herinner je
dat er buiten onze materiële wereld
een schat aan informatie
te ontdekken is in jezelf.

Herinner je
jouw waarheid diep van binnen
de stem die je altijd begeleidt
wanneer jij je daar voor opent
voelend wat voor jou klopt
in hetgeen de wereld buiten jou
aanbiedt als waarheid.

Samen kunnen we
de misbruikte macht van geld
transformeren
die macht van geld
maakt nu plaats
voor de power of love
de kracht van liefde
die geen winnaars en verliezers kent
die in vriendelijke standvastigheid
jou haar eigenzinnige weg toont
en jou begeleidt
in zowel transformatie als extase
naar een wereld van vrede
waarin alles en iedereen
gedijt in de vibratie
van een lichtende en verlichte wereld.

Liefde is de nieuwe Currency (*)
En neemt als medium van uitwisseling
De plaats in van geld.
Ik Ben Liefde, Ik Ben de Currency
Ik Ben het Antwoord.

Johan

__________
(*) Currency: “”that which is current as a medium of exchange, money” (1729).”

Verwant:
https://loveisthenewcurrency.com/

Wanneer het over presteren gaat:
Love is the New Workplace Currency.
https://www.linkedin.com/pulse/love-new-currency-louis-carter/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *