Leven in Verbinding Opstellingen in Veltem (Leuven) – zondag 16 juli

Gebeurtenissen in je leven kunnen je soms zodanig beïnvloeden dat je het gevoel hebt niet meer jezelf te zijn. Je bent gestresseerd door wat er is gebeurd. Dikwijls merk je niet eens dat stress met jou aan de haal gaat. Je hebt een kort lontje… 

Of je zit zodanig in je hoofd redeneringen en analyses te maken waardoor je het contact met je lichaam kwijt bent geraakt. Spreken en handelen vanuit je hart lijkt dan ver weg. Je bent uit verbinding..

Wanneer je vaststelt dat dit patroon zich regelmatig herhaalt kunnen we via opstellingen een pad van balans en heling aangaan, zodat je weer in verbinding kan komen met jezelf, met mensen en de wereld rondom jou en met het leven.

Het leven mag weer door jou heen stromen zoals het bedoeld is. 

Het kader
Familieopstellingen zijn een krachtig hulpmiddel om te onderzoeken hoe onze ervaringen uit het verleden en onze relaties met o.a. onze gezinsleden onze overtuigingen en gedragingen vormen. Overtuigingen en traumatische ervaringen zijn erg bepalend voor ons gedrag. Doordat patronen ontstaan die het resultaat zijn van onbewust gedrag kunnen we in situaties terecht komen van verstoorde relaties en lichamelijke, fysieke en psychische klachten. Deze patronen kunnen hun oorsprong vinden in gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld in een voorouderlijke lijn en zich generatie na generatie verder zetten, tot ze getransformeerd worden.

Waarom zou ik kiezen voor een Familieopstelling? 
Vanuit het inzicht dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons gedrag kan de behoefte ontstaan om op zoek te gaan naar oplossingen als antwoord op de vraag: wat ligt hier aan de basis?
Familieopstellingen zijn een geschikte manier om aan het licht te brengen wat er speelt in de vraagstelling die je hebt.
In een familieopstelling kan de vraag die je hebt worden opgesteld in de ruimte van een lokaal of een zaaltje. De aanwezige mensen (representanten genoemd) staan ter beschikking om fysiek een plaats in de ruimte in te nemen en zo een aspect van het systeem van de vraagsteller te representeren.
De begeleider van de opstelling kijkt, voelt en neemt waar wat zich in het systeem toont als dynamiek. Hij volgt de bewegingen van wat wil gezien, getoond en gezegd worden door de opgestelde elementen van het systeem van de vraagsteller. Hij intervenieert op basis van de systemische wetten, geïnformeerd door wat zich afspeelt in de zichtbare zowel als in de onzichtbare lagen.

Ervaren van een familieopstelling.
Familieopstellingen worden niet begeleid volgens een bepaalde procedure en zijn noch psychologisch noch mentaal gestuurd. Ze werken met een diepere laag.
Het is bijzonder moeilijk om uit te leggen hoe een familieopstelling werkt. Iedere uitleg is beperkt en men kan niet via mentale weg overbrengen wat zich op een diepere laag afspeelt in een opstelling. Je kan het vergelijken met uitleggen hoe verliefdheid voelt aan iemand die dit zelf nooit ervaren heeft. De beste manier is: kom het ervaren, met een open blik, en neem deel aan een boeiende en verrijkende namiddag familieopstellingen. Misschien word je geraakt of geïnspireerd en ontdek je dat er thema’s in jouw leven zijn waar je wil aan werken.

Ben je zelf vrager van een opstelling?
Wil je inzicht verwerven in een thema dat om opheldering of een oplossing vraagt, meldt je dan aan als vrager van een opstelling.

Deelnemen als representant
Opstellingen bieden een groeiproces voor ons allemaal. Als representant neem je deel aan de opstelling en ontvang je inzichten en heling bij iedere opstelling. Alle deelnemers evolueren samen naar nieuwe inzichten en een hoger bewustzijn. Wil je graag mee evolueren en jezelf ten dienste stellen van de vraagstellers en het grotere geheel dan ben je heel erg welkom. 
Je hebt geen opleiding of ervaring nodig om als representant in een opstelling te staan. Iedereen kan dit.  Meld je vooraf aan als representant. Het aantal plaatsen is meestal beperkt.

Meer uitleg: Indien je meer uitleg wil over deze opstellingen of over onze manier van werken, zend dan een bericht en wij nemen spoedig contact op.

Annulatie: Bij annulatie tot 48u voor aanvang wordt uw deelname bedrag terugbetaald. Bij latere annulatie of niet verwittigen, blijft het volledig bedrag verschuldigd.

Reservelijst: Opstellingen worden gepland volgens aanmelding. Indien er binnen het voorziene tijdschema nog ruimte is voor een bijkomende opstelling dan wordt de eerste van de reservelijst als vrager van een opstelling aangeduid voor de volgende opstelling. Wil je geplaatst worden op de reservelijst op deze datum, zend een bericht en wij nemen spoedig contact op.

Datum: zondag 16 juli 2023
Inloop
: 12:30 u
Start
: 13:00 u – Einde: 18:00 u 
Plaats
: Hareveldstraat 5 – 3020 Veltem (Leuven)
Host
: Ria Mortier – mortierria@hotmail.com
Begeleiders
: Titine Migom & Johan Warmenbol
Inlichtingen
: Titine Migom
0494 76 11 72 – info@lita-works.org.
De deelname prijs
is inclusief drank en versnaperingen.
– Deelname als representant: 35€
– Deelname als vrager van een opstelling: 70€
Aanmelden – 3 mogelijkheden

– betalen via Ticket aankoop – bijkomende aanmelding  is niet vereist

– via contactformulier en overschrijving op rekening BE72 8919 3408 1516 van Lita Works 

– via contactformulier en ter plaatse betalen.  

  • Datum : 16 juli 2023
  • Tijd : 13:00 - 18:00 (UTC+0)
  • Plaats.: Hareveldstraat 5 - 3020 Veltem

Registration Deadline Expired!!

Related Events