Mogen emoties mijn leven bepalen? Opstellingen in Haacht (Mechelen) – zondag 25 februari

Alle emoties zenden een energie uit met een kenmerkende frequentie. Door onze emoties te leren kanaliseren zenden we meer liefdevolle frequenties uit.  Deze frequenties dragen informatie, en het is belangrijk om daar naar te kijken.

Het woord “emoties” en het franse “emotions” komen van het latijnse woord “movere” en betekent “bewegen”. In het engels zegt men ook dat emotion staat voor Energy in Motion.
 

Emoties maken deel uit van ieders leven. Sommige emoties geven energie, andere emoties nemen energie. In dat energie-spectrum zijn Liefde en Angst de twee basis-emoties. Ze zijn elkaars tegengestelde. Waar Liefde ontbreekt is een of andere vorm van angst aanwezig.

 

We kennen allemaal emoties zoals vreugde, bewondering, tevredenheid, sympathie en kwaadheid, afschuw, verveling, frustratie en verdriet. Ze zijn een innerlijke beleving die ontstaat als reactie van de hersenen op een affectieve prikkel.
Een emotie kan worden opgeroepen als gevolg van een gedachte, een herinnering, een inbeelding of een externe gebeurtenis. De manier waarop je reageert induceert een emotie. Het potentieel om, indien nodig, je gedrag bij te sturen, vereist dat je bewust bent van hoe je reageert.
Je bént niet jouw emoties. Je bent wél verantwoordelijk voor wat je uitzendt.

Ga voor “good vibes” Lachen.

 

Wil je groeien in bewustzijn en meer in lijn komen met hoe het leven bedoeld is, dan kan je ervoor kiezen om te werken aan je gedrag in respons op uitdagende gebeurtenissen die je “uit de Liefde“ halen.
Door te groeien in bewustzijn en te leren over emoties, verwerf je meer en meer meesterschap over je eigen gedrag. Door deel te nemen als representant in de opstellingen die wij organiseren ontdek je emotionele thema’s die spelen in jouw leven.

 

Er zijn omstandigheden waar hulp nodig kan zijn.
Een gebeurtenis die aanleiding geeft tot een emotie kan in een verder verleden liggen, en kan ook ontstaan zijn in de voorouderlijke lijn. Dikwijls zijn dit traumatische gebeurtenissen. Het zichtbaar maken ervan en het neutraliseren van de lading die iemand nog met zich meedraagt vergt meestal externe hulp. Een situatie waar je keer op keer mee geconfronteerd wordt, zoals bijvoorbeeld broers of zussen die niet meer met elkaar willen praten, kan via opstellingen geëxploreerd worden en leiden naar verandering ten goede.

 

Be the Love you want to experience.

Klik hier voor meer uitleg over opstellingen

Ben je zelf vrager van een opstelling?
Wil je inzicht verwerven in een thema dat om opheldering of een oplossing vraagt, meldt je dan aan als vrager van een opstelling.

Deelnemen als representant
Opstellingen bieden een groeiproces voor ons allemaal. Als representant neem je deel aan de opstelling en ontvang je inzichten en heling bij iedere opstelling. Alle deelnemers evolueren samen naar nieuwe inzichten en een hoger bewustzijn. Wil je graag mee evolueren en jezelf ten dienste stellen van de vraagstellers en het grotere geheel dan ben je heel erg welkom. 
Je hebt geen opleiding of ervaring nodig om als representant in een opstelling te staan. Iedereen kan dit.  Meld je vooraf aan als representant. Het aantal plaatsen is meestal beperkt.

Meer uitleg: Indien je meer uitleg wil over deze opstellingen of over onze manier van werken, zend dan een bericht en wij nemen spoedig contact op.

Annulatie: Bij annulatie tot 48u voor aanvang wordt uw deelname bedrag terugbetaald. Bij latere annulatie of niet verwittigen, blijft het volledig bedrag verschuldigd.

Reservelijst: Opstellingen worden gepland volgens aanmelding. Indien er binnen het voorziene tijdschema nog ruimte is voor een bijkomende opstelling dan wordt de eerste van de reservelijst als vrager van een opstelling aangeduid voor de volgende opstelling. Wil je geplaatst worden op de reservelijst op deze datum, zend een bericht en wij nemen spoedig contact op.

Datum: zondag 25 februari 2024
Inloop
: 12:30 u
Start
: 13:00 u – Einde: 18:00 u 
Plaats
: Yoga center – Heideveld 18   3150 Haacht

Host: Joke Luyckx – luyckx.joke1@gmail.com
Begeleiders
: Titine Migom & Johan Warmenbol
Inlichtingen
: Titine Migom
0494 76 11 72 – info@lita-works.org.
De deelname prijs
is inclusief drank en versnaperingen.
– Deelname als representant: 40€
– Deelname als vrager van een opstelling: 80€

Aanmelden – en betaalmogelijkheden:

– betalen via Ticket Aankoop op deze pagina.

– via contactformulier en overschrijving 

  op rekening BE72 8919 3408 1516 van Lita Works. 

  • Datum : 25 februari 2024
  • Tijd : 13:00 - 18:00 (UTC+0)
  • Reg. Deadline : 25 februari 2024
  • Plaats.: Heideveld 18 3150 Haacht

Registration Deadline Expired!!

Related Events