Crystalline Soul Healing®

FR

Crystalline Soul Healing® werkt diep met de ziel.
Het is een sjabloon voor alchemistische heling, ontwikkeld door Jamye Price, die de instructies en interacties van het DNA herprogrammeert via je Hogere Zelf.
Het is gebaseerd op een oude Lyraanse methodologie, een geavanceerd proces van meerlagige verandering dat krachtige transformatie ondersteunt. Deze diepgaande modaliteit heelt patronen, verkeerde informatie en trauma’s die je natuurlijke, liefdevolle communicatie van het leven belemmeren.

Crystalline Soul Healing® kan helpen om:
– Fysieke, emotionele, mentale en spirituele blokkades los te laten
– Negatieve energieën en trauma’s te helen
– Beperkende overtuigingen en patronen op te lossen
– Afgescheiden zielsfragmenten te assimileren
– Kristallijn DNA en de pijnappelklier te activeren
– De inherente wijsheid van het menselijke biomechanisme te initiëren
– Je interactie met tijd te transformeren en je Ascentie te versnellen
– Je Hogere Zelf en je menselijke zelf te integreren in een grotere goddelijke stroom

Crystalline Soul Healing® verfijnt de structuur van je energieveld tot een sterkere, heldere informatiestroom – je diamanten kristallijne veld. Dit ondersteunt je in ware heling en bekrachtiging terwijl je door je leven begint te navigeren met méér van je aangeboren wijsheid en Liefde.
Johan Warmenbol is een gecertificeerde Crystalline Soul Healing®– practitioner.

lita works

FAQ's

Crystalline Soul Healing® is gebaseerd op een oude Lyran-methodiek, ontwikkeld door Jamye Price. Het is een geavanceerd proces van meerlagige verandering dat empowered flow ondersteunt. Het is een sjabloon voor alchemistische heling die de instructies en interacties van je DNA herprogrammeert via je Hogere Zelf.
Een Crystalline Soul Healing®-sessie kan je helpen om patronen, verkeerde informatie en trauma’s te helen die je natuurlijke, liefdevolle communicatie met het leven belemmeren. Het ondersteunt je empowerment terwijl je leert door je leven te navigeren met meer wijsheid en liefde.
Je Hogere Zelf stuurt je veranderingen altijd naar een meer bekrachtigde, liefdevolle stroom met het Leven. De Crystalline Soul Healing® Template helpt je menselijke zelf om sneller verandering te creëren door de natuurlijke vermenging van je fysieke (menselijke) en niet-fysieke (Hogere Zelf) focus.
Crystalline Soul Healing® is een modaliteit voor het nieuwe paradigma van bekrachtiging en heling naarmate de mensheid evolueert naar een meer bewuste verbinding met het subtiele rijk van de schepping dat de fysieke wereld manifesteert.
Johan Warmenbol vergemakkelijkt de stroom van de Crystalline Soul Healing®-sjabloon terwijl je Hogere Zelf bepaalt wat je in elke sessie loslaat en activeert. Je menselijke keuze (intentie) is een belangrijk onderdeel van je pad van bekrachtiging, maar uiteindelijk bepaalt je Hogere Zelf hoe je heling zich zal ontvouwen. Johan biedt ook begeleiding of intuïtieve informatie die zich voordoet.
Houd er rekening mee dat een Crystalline Soul Healing®-sessie de heler of jou niet toestaat de heling te beheersen, zodat je alleen ervaart wat je ego wil. Er kunnen geen garanties worden gegeven voor een specifieke heling of resultaat. Je Hogere Zelf, je goddelijkheid, bepalen de uitkomst voor uw hoogste goed.

Crystalline Soul Healing® beperkt zich niet tot werken op bepaalde vraagstukken. Het kan werken op fysieke, mentale, emotionele, spirituele en situationele problemen. Het werkt holistisch met de kernwond in je energetische informatie. Het is niet gebonden aan tijd of ruimte.
Het is echter geen magische pil die alles oplost zoals jij het wilt. Crystalline Soul Healing® is een bekrachtigingsmodaliteit, hetgeen betekent dat de intentie altijd wordt overgedragen aan je Hogere Zelf in plaats van te proberen je uitkomst te beheersen vanuit beperkte menselijke kennis en verlangen.
Heling en verbetering vinden altijd plaats, omdat uw intentie voor verbetering en de intentie van de heler de focus en het potentieel van uw herschikking naar meer balans en afstemming met uw Hogere Zelf versterken. Het resultaat van uw heling kan echter niet worden gegarandeerd. Je Hogere Zelf bepaalt, samen met je menselijke zelf, de timing en het verloop van de manifestatie van je pad.

Heling kan onmiddellijk plaatsvinden, in de loop van de tijd, in lagen komen of in een andere vorm dan u verwacht. Sommige mensen helen snel, anderen helen na verloop van tijd. Soms moet je situaties ervaren om je heling te belichamen. Mogelijk moet je gedragsveranderingen aanbrengen, zoals voor uzelf opkomen, sporten of meer tijd vrijmaken voor meditatie en ontspanning. Andere keren kan het een pad zijn van meerdere helers die je helpen. Er is geen “one size fits all”-benadering.
Volg je intuïtie van wat goed voelt voor jou. Heling vindt àltijd plaats, en het ontvouwt zich perfect omdat je Hogere Zelf je Crystalline Soul Healing® resultaat leidt. De rol van Johan bestaat in het faciliteren van de Crystalline Soul Healing®-sjabloon voor uw hoogste goed, en het verstrekken van alle intuïtieve informatie die zich aandient.

lita works